Financiering als ZZP\’er

Wanneer je als ZZP’er geld nodig hebt, komt het vaak voor dat dit geleend moet worden. Als beginnend bedrijf, of een langer bestaand bedrijf met niet al te gekke inkomsten is de liquiditeit niet altijd even hoog. Gelukkig zijn er veel manieren om geld te lenen. De mogelijkheid van deze manieren hangt af van hoelang je al ZZP’er bent. Als een beginnende ZZP’er kom je minder snel aan geld/financiering dan een ZZP’er die al een tijd bezig is. Het kan zijn dat bedrijfsfinancieringen lastig te verkrijgen zijn. Dit komt door het feit dat de kredietverstrekker, dit is diegene van wie je het geld krijg, simpelweg niet genoeg informatie heeft over jouw financiële situatie. Een zakelijke lening, zo wordt dit genoemd, ligt dan niet binnen jou mogelijkheden. Gelukkig zijn er drie andere mogelijkheden om aan geld te komen. Deze bespreken we in onderstaande drie punten. Ook kijken we naar twee manieren om als gemiddelde (dus iets na start) ZZP’er aan geld te komen.

Persoonlijke lening

Vaak is geld lenen als zzp'er niet makkelijk. Gelukkig heb je bij een persoonlijke lening zijn geen jaarcijfers nodig. Dit betekent dat deze niet ter sprake komen. Dat resulteert in flexibiliteit bij de verstrekking van de lening. Hier staat natuurlijk wel wat tegenover. De rentes zijn hoger. Ook vind er een BKR-registratie plaats. Dit is een soort extra beveiliging voor de verstrekker zijn geld terug komt.

Innovatiekrediet

Wanneer je als ZZP’er een innovatief idee hebt, bestaat er zoiets als innovatiekrediet. Dit is een bijzonder soort krediet. Je kunt namelijk met de hulp van de overheid grote bedragen lenen. Omdat je idee zo innovatief en vernieuwend is wil de overheid helpen om dit verder te ontwikkelen. Wel betekent dit dat je moet voldoen aan een aantal hele strenge voorwaarden.

Crowdfunding

Als laatste kun je ook proberen om het geld te ontvangen van ‘het publiek’. Deze manie van geld vergaren voor je idee wordt steeds populairder. Crowdfunding wordt ook wel een publieke werving van financiën genoemd. Het halen van een bepaald streefbedrag zorgt ervoor dat de financiering rond is en wordt het geld beschikbaar gesteld.

Zakelijke rekening-courant

Wanneer je een gemiddelde ZZP’er bent, kan je ook een zakelijke rekening-courant proberen. Wanneer je goede jaarcijfers hebt, en een gezonde onderneming bezit is dit zeker een goede optie. Wel staat hier tegenover dat de rente hoog is, alsmede de kosten wanneer de aflossing niet op tijd plaats vind.

Zakelijke lening

Als laatste kijken we naar de meest voor de hand liggende optie, een zakelijke lening. Deze is flexibel kwa voorwaarden, maar er is wel een plan nodig. Hier moet in staat hoe de lening er qua doel, aflossing en hoogte uit gaat zien.